polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówKoluszki
stacja (st) / [LCS]

↑ 05:17 - ↓ 20:16
↑ 05:18 - ↓ 20:14
Km osi

Linie kolejowe:
105.19

26.35

0.62

1.41

Skrót telegraficzny: Kl
Posterunki ruchu: Kl
Zmiany nazw punktu: Колюшки 1861-1885Koluszki I Wiedeńskie 1885-1914Koluszki 1914-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1861? • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 6
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.17 - 21:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (17329222 / 26300 / 7900 / 2628 / 6594.07)