polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKoluszki
stacja (st) / [LCS]

☀ ↑ 07:11 - ↓ 17:40
☀ ↑ 07:13 - ↓ 17:38
Km osi

Linie kolejowe:
105
.19
26
.34
0
.62
1
.41
Skrót telegraficzny: Kl
Posterunki ruchu: Kl
Zmiany nazw punktu:
Колюшки 1861-1885Koluszki I Wiedeńskie 1885-1914Koluszki 1914-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1861? • WWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 6
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo łódzkie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.14 - 16:36:08


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24407229 / 13660 / 1968 / 3064 / 7965.81)