polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówCzarna Białostocka
stacja (st)

↑ 04:03 - ↓ 20:52
↑ 04:03 - ↓ 20:53
Km osi

Linie kolejowe:
199.178

skrót telegraficzny: CB
Posterunki ruchu: CB1 • CB (d)
Zmiany nazw punktu: Czernaja Wies 1862-1915Czarnowies 1915-1919Czarna Wieś 1919-1939Чapнa Вeсь 1939-1941Czarna Wies 1941-1944Czarna Wieś 1944-1964Czarna Białostocka 1964-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1862. • PWŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.04.19 - 19:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11502029 / 8754 / 2299 / 2214 / 5195.14)