polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówCzarna Białostocka
stacja (st)

↑ 08:32 - ↓ 16:42
↑ 08:31 - ↓ 16:44
Linie kolejowe:

km osi

199.178
skrót telegraficzny: CB
Posterunki ruchu: CB1 • CB (d)
Zmiany nazw punktu: Czernaja Wies 1862-1915Czarnowiec 1915-1919Czarna Wieś 1918-1939Чapнa Вeсь 1939-1941Czarna Wies 1941-1944Czarna Wieś 1944-1964Czarna Białostocka 1964-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1862. • PWŻD
Dyrekcja do 1939 roku:
wileńska
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2017.11.16 - 16:04

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10548411 / 5516 / 513 / 2064 / 5110.66)