polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHajnówka

stacja (st)

06:59 - 16:20
Km osi

Linie kolejowe:
120
.11
25
.80
Skrót telegraficzny: Hj
Nastawnie: Hj1Hj2Hj3 • Hj • HjHj4
Zmiany nazw:
Гайнoвка 1894-1915Gajnowka 1915-1918Hajnówka 1918-1939Хайнувка 1939-1941Hajnowka 1941-1944Hajnówka 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894 • JuZŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 4       dawniej:    4 / 6
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem rozebrana
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.02.02 - 10:16:39


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33833062 / 26675 / 22047 / 3544 / 9546.58)