polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychCzerlonka
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:59 - ↓ 17:21
☀ ↑ 07:01 - ↓ 17:18
Km osi

Linie kolejowe:
36
.57
Zmiany nazw punktu:
Czerlonka 1912-1922Czerlanka 1915-Czerlanka 1923-1926Czerlonka 1927-1942Czerlanka 1943-1944Czerlonka 1944-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1912 • JuZŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Budynek dworca został rozebrany, wyremontowany i ustawiony w Hajnówce.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 02:40:10


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24422199 / 15644 / 1294 / 3065 / 7968.09)