polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKielce
stacja (st)

↑ 05:53 - ↓ 19:23
↑ 05:51 - ↓ 19:24
Km osi

Linie kolejowe:
187.67

0.00

Skrót telegraficzny: Klc
Posterunki ruchu: Klc • PSKP
Zmiany nazw punktu:
Kielce 1885-1915Kielce Hauptbahnhof 1915-1918Kielce Dworzec Główny 1918-1922Kielce 1923-1943Kielce Hauptbahnhof 1943-1944Kielce 1944-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885. • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 5
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.09.24 - 19:29:53

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887997 / 20541 / 458 / 2876 / 7262.86)