polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKońskie
stacja (st)

☀ ↑ 06:26 - ↓ 18:36
☀ ↑ 06:27 - ↓ 18:34
Km osi

Linie kolejowe:
105
.65
Skrót telegraficzny: Kn
Posterunki ruchu: Kn1 • Kn • Kn2 • Kn3
Zmiany nazw punktu:
Końskie 1885-1915Konsk 1915-1918Końskie 1918-1939Konskie 1939-1945Końskie 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885 • IDŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2009.07.31
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.09.01 - 23:13:46


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23903914 / 15812 / 1415 / 3038 / 7868.31)