polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 067Xb23
Końskie

stacja (st)

07:07 - 16:37
Km osi

Linie kolejowe:
105
.65
Skrót telegraficzny: Kn
Nastawnie: Kn1 • Kn • Kn2 • Kn3
Zmiany nazw:
Конскъ 1885-1915Końsk 1915-1918Końskie 1918-1939Konskie 1939-1945Końskie 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885 • IDŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.10 - 16:05:31


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33834434 / 26675 / 23419 / 3544 / 9546.96)