polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBělín • Білин
przystanek osobowy (po)

↑ 05:43 - ↓ 19:04
↑ 05:41 - ↓ 19:05
Km osi

Linie kolejowe:
127.060

Zmiany nazw punktu:
Bilin 1894-1919Bilen 1919-1925Bilín nad Tisou 1925-1935Bělín 1935-1939Bilin 1939-1945Белин 1945-1992Білин 1992-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Podkarpatská Rus / Закарпаття
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.06 - 12:19:35

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20887636 / 20541 / 97 / 2876 / 7262.74)