polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 136Vc33
Gniewczyna

przystanek osobowy (po)

06:35 - 18:03
Km osi
Linie kolejowe:
172.96
68 Lublin - Przeworsk
 
Zmiany nazw:
Gniewczyna 1987-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1987 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Dębrzyna (pe)Grodzisko Dolne (st)Grzęska (po)GS Manasterz (bsz)Kańczuga (st)Kruhel Pawłosiowski (pe)Krzeczowice (po+ład)Moczary (pe)Pełkinie (po)Pełkinie (pe)Przeworsk (st)Przeworsk Gorliczyna (stt)Przeworsk Towarowy (stt)Przeworsk Wąskotorowy (st)Przeworsk Wschodni (pe)Przeworsk Zachodni (podg)Rozbórz (pe)Tryńcza (po+mij)Urzejowice (po+ład)Wierzawice (mij)Wierzawice (po)Łopuszka Wielka (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.15 - 16:53:21


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38338016 / 14909 / 18417 / 3780 / 10142.33)