polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Jc33
Lesko Łukawica

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:55 - 16:34
Km osi

Linie kolejowe:
121
.74
Skrót telegraficzny: Lk
Nastawnie: Lk1Lk (d)Lk2
Zmiany nazw:
Łukawica-Lesko 1872-1900Lisko Łukawica 1901-1931Lesko Łukawica 1932-1939Лacкo Лyкaвицa 1939-1941Lesko Lukawica 1941-1944Lesko Łukawica 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872. • EUGE
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2010.11.10
Data zamknięcia:
2010.11.10
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Stacja Lesko Łukawica została zamknięta dla czynności techniczno-ruchowych w dniu 10.05.1996 o godzinie 9.00. Dziś przedstawia się następująco: Wszelkie tory dodatkowe istnieją, ale są kompletnie zarośnięte. Dawna nastawnia Lk1 jest na dziko wykorzystywana do przechowywania gratów z pobliskiego domu kolejowego. Dawna nastawnia Lk2 stoi opuszczona i zdewastowana. Wewnątrz wala się przedwojenny mebel służbowy, oraz jedna zgniła książka przebiegów. Widać też pod podłogą krążki linkowe, z których pędnie biegły do zwrotni grupowej. Służbowa część dworca stoi zamknięta na głucho, choć swego czasu kolejarze mieli w nim świetlicę, a w niej nawet stół do pingponga. Udogodnienia te były związane z ośrodkiem wczasów wagonowych, który istniał na stacji. Tor linii z obu stron stacji biegnie po lewej st... ⋙ Więcej
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 01:59:37


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33833182 / 26675 / 22167 / 3544 / 9546.61)