polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychAugustów

stacja (st)

07:14 - 16:08
Km osi

Linie kolejowe:
67
.56
Skrót telegraficzny: Ag
Nastawnie: Ag1 • Ag
Zmiany nazw:
Авгуcтoвъ 1899-1915Augustowo 1915-1919Augustów 1919-1939Авгуcтoв 1939-1941Augustow 1941-1944Augustów 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899. • PrŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.10 - 15:32:21


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33720830 / 17592 / 12546 / 3539 / 9528.35)