polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówŚniadowo
stacja (st)

↑ 04:33 - ↓ 20:42
↑ 04:35 - ↓ 20:41
Km osi

Linie kolejowe:
25.520

0.000

skrót telegraficzny: Śn
Posterunki ruchu: Śn (d) • Śn1
Zmiany nazw punktu: Ratowo -1953Śniadowo 1953-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Dworzec został poddany remontowi w roku 2016 chyba już jako budynek prywatny. Pozostała przylegająca do niego nastawnia dysponująca. Podobno granica działki ewidencyjnej biegnie po ścianie między nastawnią a resztą dworca! W 2017 roku stację przebudowano na sygnalizację świetlną w związku z modernizacją stacji na potrzeby linii objazdowej. Przed budową stacji w roku 1953 istniał w jej miejscu co najmniej od 1915 roku nieznany z nazwy posterunek lub tylko rozjazd łączący linię do Łomży z linią z kierunku Ostrołęki. Warto jednak jeszcze dodać, że pierwotny przebieg łącznicy do linii na Łomżę, nie pokrywa się z obecną linią, tylko biegł kilkadziesiąt metrów wcześniej bardziej łagodnym łukiem. Dopiero od rozkładu jazdy zima 1959/60 jest uwidoczniona w rozkładzie jazdy zmiana kilometra położen... Więcej / Více
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.27 - 21:47

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11719703 / 10095 / 4934 / 2243 / 5225.01)