polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówŚniadowo
stacja (st)

↑ 07:13 - ↓ 17:20
↑ 07:15 - ↓ 17:18
Km osi

Linie kolejowe:
25.52

0.00

Skrót telegraficzny: Śn
Posterunki ruchu: Śn (d) • Śn1
Zmiany nazw punktu:
Sniadowo 1915-1918Śniadowo 1953-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Dworzec został poddany remontowi w roku 2016 chyba już jako budynek prywatny. Pozostała przylegająca do niego nastawnia dysponująca. Granica działki ewidencyjnej biegnie po ścianie między nastawnią a resztą dworca! W 2017 roku stację przebudowano na sygnalizację świetlną w związku z modernizacją stacji na potrzeby linii objazdowej. Przed budową stacji w roku 1953 istniał w jej miejscu co najmniej od 1915 roku posterunek odgałęźny Ratowo obsługujący rozjazd łączący linię do Łomży z linią z kierunku Ostrołęki. Choć zapewne jego budynek istniał gdzieś w miejscu obecnej nastawni Śn1. Warto jednak jeszcze dodać, że pierwotny przebieg łącznicy do linii na Łomżę, nie pokrywa się z obecną linią, tylko biegł kilkadziesiąt metrów wcześniej bardziej łagodnym łukiem. Dopiero od rozkładu jazdy zima 19... Więcej / Rozbalit
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.05 - 22:29

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18444662 / 6567 / 6679 / 2703 / 6823.77)