polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówJemielite
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 04:12 - ↓ 20:57
↑ 04:12 - ↓ 20:57
Km osi

Linie kolejowe:
~1.750

~0.820

Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Miejsce połączenia się nowego i starego przebiegu linii do Łomży. Dawniej znajdował się tutaj posterunek odgałęźny Jemielite. Funkcjonował zapewne do końca wojny albo do czasu budowy nowej stacji w Śniadowie. Niestety zdobycie prawidłowych danych graniczy z cudem.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.27 - 21:45

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11552430 / 5660 / 1011 / 2221 / 5201.45)