polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychŁomża

stacja (st)
punkt styczny: Łomża Wąskotorowa

07:06 - 16:24
Km osi

Linie kolejowe:
15
.82
Skrót telegraficzny: Łm
Nastawnie: Łm • Łm1
Zmiany nazw:
Łomża 1915-1915Lomza 1915-1918Łomża 1918-1939Лoмжа 1939-1941Lomza 1941-1945Łomża 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • SZŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1993.03.31
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Lokomotywownia drewniana rozebrana istniała przynajmniej do 1944 widnieje na zdjęciu lotniczym i na zdjęciu z 1933 roku https://www.facebook.com/photo?fbid=957997611781648&set=pcb.442102677383749 Żuraw wodny znajdował się między torami 1 i 3 tuż za rozjazdem z 1na3 w północnej głowicy stacji. Wodociąg do żurawia widnieje jeszcze na uzbrojeniu terenu stacji PKP Łomża na Geoportalu. Wieża wodna była od początku stacji. Drewniana typowa carska jak na LK36 (potwierdzenie istnienia przez trzech pracowników PKP) Znajduje się na rosyjskiej mapie Łomży z 1986r gdzie zaraz po tym przewróciła się ze starości i została rozebrana. (NV)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.27 - 11:53:38


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33827176 / 26675 / 16161 / 3544 / 9544.91)