polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówWaliły Las
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 04:03 - ↓ 20:49
↑ 04:03 - ↓ 20:49
Km osi

Linie kolejowe:
45.250

0.000

0.000

skrót telegraficzny: WL
Posterunki ruchu: WL
Zmiany nazw punktu: Waliły Las -
Otwarcie, kolej pierwotna:
1950 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2017.11.17 - 00:35

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11501998 / 8754 / 2268 / 2214 / 5195.12)