polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWaliły Las
posterunek odgałęźny (podg)

☀ ↑ 06:14 - ↓ 18:21
☀ ↑ 06:15 - ↓ 18:19
Km osi

Linie kolejowe:
45
.25
0
.00
0
.00
Skrót telegraficzny: WL
Posterunki ruchu: WL
Zmiany nazw punktu:
Waliły Las ?-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1950 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2017.11.17 - 00:35:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926977 / 13572 / 10906 / 3039 / 7873.31)