polski český Deutsch

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBiałowieża

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

04:27 - 20:33
0.0°C • 0.0 km/h
Km osi
Linie kolejowe:
47.46
52 Lewki - Białowieża
0.00
451 Białowieża - Białowieża Pałac
 
Zmiany nazw:
Białowieża 1897-1915Bialowiez Ortsbahnhof 1915-1918Białowież 1918-1924Białowieża 1924-1939Бяловежа 1939-1941Bialowies 1941-1942Bialowieza 1942-1944Białowieża 1944-1958Białowieża Towarowa 1958-1959Białowieża 1959-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1897 • JuZŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Sprzedaż biletów:
kasa biletowa zlikwidowana
Wieża wodna:
adaptowana do innych celów
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
kształtowe unieważnione
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W 1981 roku zlikwidowano wagę wagonową o nośności 30 ton. Tor ze stacji Białowieża biegł dalej i przekraczał obecną granicę państwa. 500 m za nią kończył się na leśnej ładowni o nazwie Carska Kępa. Ciekawostką jest to, że nazwa Białowieża Towarowa istniała oficjalnie tylko przez dwa lata (1958 - 1959), ale na dawnej stacji tablice nadal noszą tę nieistniejącą nazwę.
Punkty w pobliżu:
Białowieża Pałac (po+ład) [2.07 km]Bocznica leśna (bsz) [2.54 km]Grudki (po) [3.18 km]Podcerkiew (ład) [7.15 km]Zabłotczyzna (ład) [18.86 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 02:41:26


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (44636751 / 29574 / 25655 / 4069 / 10969.96)