polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBiałowieża
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 05:24 - ↓ 19:23
↑ 05:22 - ↓ 19:25
Km osi

Linie kolejowe:
47.47

0.00

Zmiany nazw punktu:
Białowieża 1897-1915Bialowiez Ortsbahnhof 1915-1918Białowież 1918-1924Białowieża 1924-1939Бяловежа 1939-1941Bialowies 1941-1942Bialowieza 1942-1944Białowieża 1944-1958Białowieża Towarowa 1958-1959Białowieża 1959-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1897 • JuZŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
adaptowana do innych celów
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
kształtowe unieważnione
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W 1981 roku zlikwidowano wagę wagonową o nośności 30 ton. Tor ze stacji Białowieża biegł dalej i przekraczał obecną granicę państwa. 500 m za nią kończył się na leśnej ładowni o nazwie Carska Kępa. Ciekawostką jest to, że nazwa Białowieża Towarowa istniała oficjalnie tylko przez dwa lata (1958 - 1959), ale na dawnej stacji tablice nadal noszą tę nieistniejącą nazwę.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 02:41:26

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21018615 / 19820 / 806 / 2882 / 7293.07)