polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Jb47
Bratislava predmestie

stacja (st)

07:23 - 15:56
Km osi
Linie kolejowe:
3.243
110 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Nivy
3.243
922 Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto
1.400
926 Močiar - Bratislava predmestie
 
Zmiany nazw:
Bratislava predmestie 1957-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1957 • ČSD
Numer ewidencyjny:
14516-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 07:28:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39240917 / 8860 / 1212 / 3839 / 10221.65)