polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Linie kolejowe w Polsce (PLK)
Linie kolejowe w Polsce (PMP-PW)
Przegląd tuneli w Polsce
Linie kolejowe w Czechach (SŽDC)
Przegląd tuneli w Czechach
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Linie kolejowe na Słowacji (ŽSR)
Przegląd tuneli na Słowacji
Kolejowe przejścia graniczne
Spis Kolei
Główna Biblioteka Komunikacyjna
Kalendarz
Dziś jest 25. marca 2019
Otwarcie ruchu
1873 Inowrocław - Toruń Główny (OSE)
1899 Gliwice Trynek - Rudy (b/d)
1957 Historické místo 72/2 - Ústí nad Labem západ (ČSD)
Zamknięcie ruchu
2008 Devínske Jazero - Stupava (ŽSR)

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10992334 / 8717 / 4594 / 2128 / 5165.57)